ทีมบริหาร

 • Board of Directors
 • Management
 • Corporate Structure
 • นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี
  Lorem Ipsum
 • นาย บัณฑิต รุ่งเจริญพร
  Lorem Ipsum
 • นาย วศะ โฆษะทัต
  Lorem Ipsum
 • นาย ธนวรรธน์ ไทยอยู่
  Lorem Ipsum
 • หม่อมหลองรวี สุขสวัสดิ์
  Lorem Ipsum
 • นาย ณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล
  Lorem Ipsum
 • นาย ดอล บุญมั่น
  Lorem Ipsum
 • นาย ธานินทร์ สุวรรณวัฒน์
  Lorem Ipsum
 • นาย ไกรเทพ พิลัยกุล
  Lorem Ipsum

Customer Engagement

นายไกรเทพ พิลัยกุล
 
 • Project Manager
  V/C
  ผู้จัดการส่วน
 • Digital Sevice Support
  ชำนาญ
   
 • Business Solution Implementation
  นายธีระ ชรินพาณิชกุล
  ผู้จัดการส่วน

Delivery Excellence

 
 
 • Business Solution Rollout
  นายศุภชัย ปิยไพร
  รก.ผู้จัดการส่วน
 • Change Management
  นายเบน ลิน
  รก.ผู้จัดการส่วน

Technology Innovation

นายวิจักขณ์ ซื่อวาจา
ผู้จัดการส่วน
 • Application
  V/C
  ผู้จัดการส่วน
 • Platform
  V/C
  ผู้จัดการส่วน

Data Transformation

 
 
 • Data Transformation
  นายขวัญชัย กรอนันต์ศิลป์
  รก.ผู้จัดการส่วน

Customer Engagement

 • Project Manager
 • Digital Sevice Support
 • Business Solution Implementation

Delivery Excellence

 • Business Solution Rollout
 • Change Management

Technology Innovation

 • Application
 • Platform

Data Transformation

 • Data Transformation