โซลูชั่น

มุ่งเน้นในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี การนำเสนอโซลูชั่น เพื่อให้ตอบโจทย์กับธุรกิจและสนับสนุนการทำงานของบริษัทในเครือบุญรอดฯ และภายนอก


ดิจิตอล ซัพพลายเชน
 • การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจโดยโปรแกรม SML (ERP)
 • ระบบจัดการคลังสินค้า (WMS)
 • โปรแกรมซื้อ-ขาย และจัดการดูแลพนักงานขาย ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

การบริหารทุนมนุษย์
 • SAP HCM – พัฒนาให้กับ Linfox BRF

อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง
 • ตู้แช่อัจฉริยะ

วางแผนและจัดการการเงิน
 • ระบบจัดการโปรโมชั่น
 • ระบบจัดการค่าใช้จ่าย

การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • SAP IBP – พัฒนาให้กับ BRS
 • Qlik Business Tool (BI)
 • Data Virtualization (DV)
 • Data Stage

B2B
 • การติดตั้งระบบเครือข่ายต่างๆ เช่น ไฟเบอร์ ออปติค, ไวฟาย และไอพีโฟน
 • บริการอินเตอร์เน็ตในเครือข่าย AIS, TRUE, 3BB และ TOT
 • ไวฟายและอินเตอร์เน็ตเกตเวย์
 • ระบบข้อมูลลูกค้า (CIS) การตรวจสอบ แก้ไขและทำความสะอาดข้อมูล
 • นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

B2C
 • โมบายแอพพลิเคชั่น

การจัดการออฟฟิสอัจฉริยะ
 • บริการเครือข่าย
 • ไอพีโฟน
 • ระบบจัดการห้องประชุมและพื้นที่ส่วมรวม
 • ไวฟาย
 • ศูนย์กลางข้อมูลโดย CISCO
 • ระบบบริการลูกค้า

การจัดการร้านค้าปลีก
 • Point of Sale (POS)

การจัดการสินทรัพย์
 • บ้านอัจฉริยะ
 • การวิเคราะห์ผ่านระบบไวฟาย

เซอร์วิส

มุ่งเน้นในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี การนำเสนอโซลูชั่น เพื่อให้ตอบโจทย์กับธุรกิจและสนับสนุนการทำงานของบริษัทในเครือบุญรอดฯ และภายนอก


Software Management Services

Infrastructure Management Services

Training Services
 • Mobile Security Awareness
 • Qlik Business Tool

Implementation Management Services
Information Management Services
IT Consultant Management Services
Management Consulting Services
Client and Application Support Services
Application Management Services
Managed Service Provider (MSP)